wat is MIK@DOE?

wat is MIK@DOE?

Wie is Mik?

Bekijk het filmpje


Waarom geschikt voor jouw school?

Scholen nemen elk jaar enthousiast deel aan heel wat solidariteitsacties: Dikketruiendag, Saved by the Bell, Wereldwaterdag, Week van de Fair Trade, Broederlijk Delencampagne, … Op het eerste zicht staan al die acties los van elkaar, maar wie een beetje dieper graaft, ziet dat die acties op een of ander manier wel verband houden met elkaar. We leven namelijk in één wereld, waarin alle hoeken van de wereld met elkaar in verbinding staan. Hoe wij bijvoorbeeld hier in Vlaanderen leven, heeft impact op het leven van mensen in Latijns-Amerika, Afrika, … en vice versa. Aan de hand van MIK@DOE en de bijhorende mikadostokjes ontdekken we de verschillende aspecten van duurzame ontwikkeling en hoe deze acties met elkaar verband houden.


Hoe ga je aan de slag?

MIK@DOE bestaat uit diverse methodieken met mikadostokken.


Voor het schoolteam


Een methodiek om samen na te denken over de solidariteitsthema’s en -acties die we op school aan bod willen laten komen.


Voor de leerlingen


Drie methodieken met opbouwende moeilijkheidsgraad om in de klas rond een concrete solidariteitsactie te werken. Deze klasmethodieken worden begeleid door MIK, de centrale figuur die gepassioneerd is door Duurzame OntwikkelingsEducatie.


Een actieplan dat leerlingen helpt om, eens ze gemotiveerd zijn, hun ideeën om te zetten in een concrete actie.


De Mik@doe bestellen


Wanneer u Mik@doe bestelt (via Broederlijk Delen), ontvangt U de koker met mikadoe-stokken.


Op de koker vindt U ook de activeringscode voor de volledige website.


Voor wie?

MIK@DOE kan als methodiek gedurende het volledige schooljaar ingezet worden. • voor schoolteams.

 • voor leerlingen lager onderwijs (lesjes en filmpjes)


De 3 methodieken lopen op in moeilijkheidsgraad.


eerder voor eerste graad


eerder voor tweede graad


eerder voor derde graad

Linken met de eindtermen?

Met dank aan ...

Literatuurlijst • BOS+ en GOODPLANET BELGIUM. (s.d.).  Relatiecirkels als hulpmiddel voor systeemdenken. [Geraadpleegd op: http://www.deboomin.eu/docs/algemeen/Relatiecirkels.pdf ]

 • CEGO. (2015). Een doos vol gevoelens – universele versie. Leuven: CEGO Publishers.

 • Chirojeugd Vlaanderen. (s.d.). Kosten-/Batenanalyse van activiteiten. [Geraadpleegd op 17 februari 2017 op https://chiro.be/node/71611 ]

 • De Bono, E. (1985). Six Thinking Hats: An Essential Approach to Business Management. Little, Brown & Company.  

 • Dehaes, R., & Geisen, G. van Switch vzw. vormingsreeks in Gent over Fundamenten van Systeemdenken, deelname op 24 maart en 21 april 2015.

 • Djapo. (2015). Aan de slag met een werelddag in het basisonderwijs. Leuven: Djapo.

 • Djapo.  (2014). Methode Systeemdenken. Een denk- en werkwijze voor het basisonderwijs. Leuven.

 • 'EDO op school'. Studiedag op 16 juli 2016, georganiseerd door Arteveldehogeschool te Gent.

 • Jutten, J. (2003). Natuurlijk leren. Systeemdenken in een lerende school. Sittard: Consent.

 • Kleur Bekennen. (2015). Metroplan voor wereldburgers.  (pdf)

 • Van Poeck, K., Loones, J. (2010). De vlag en de lading. Educatie voor duurzame ontwikkeling. Brussel: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Vlaamse overheid.

 • VN. (s.d.). Sustainable Development Knowledge Platform. [Geraadpleegd op https://sustainabledevelopment.un.org ]


Verder gaat onze dank uit naar ... • Fien Verschueren die haar stem leende voor de animatiefilmpjes

 • de leerkrachten die de methodieken hebben uitgeprobeerd

 • de mensen in het dagcentrum de Foyer (ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg te Antwerpen) die de mikadoe-set hebben geassembleerd onder leiding van Luc Boeye en Mieke

 • Bart Bogaerts, Jean Mapela en Hilde Verhaert die een grote steun waren bij het schilderen van de mikadoe-stokjes.

Ik ben heel aangenaam verrast door het eenvoudige maar zinvolle materiaal. Het zal de blik van veel kinderen ‘openen’, het zal verder doen door-denken, het zal aanzetten tot actie-met-kennis-van-zaken. Ik hoop dat heel veel leerkrachten hiervan dankbaar gebruik maken, het schooljaar door. Dank je wel voor het uitdenken!
- Martine -
<
>
x
Dit is een Studio Globo Website!
content crackers twitter content crackers facebook content crackers google+ content crackers linkedin content crackers mail content crackers whatsapp

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

x